Salut

L'Eix és un espai polític autònom i obert que funciona com a pont entre els òrgans de govern (Ajuntament en general i Comissionat de Salut en concret) i els moviments socials, el carrer i totes les persones que habitem aquesta ciutat, on intentem dissoldre els conceptes de dins i fora de la institució en un esdevenir «en comú» de Barcelona.

Conformem el grup des de persones referents en diferents àrees de salut (investigació, salut pública, atenció primària, administració, salut mental, etc), a activistes en diferents moviments al voltant de la salut, passant per usuàries, estudiants i professionals. És un espai on treballem continguts, tot vetllant per l'acompliment del programa i les prioritats marcades des de la ciutat i el Comissionat. I treballem també la forma, tot pensant en estratègies i dispositius per a la coexecució de polítiques públiques.

Amb aquest pont o lligam entre ciutat i institució provem de fer sentir dins la institució les demandes existents a Barcelona en matèria de salut i a la vegada que al carrer se'n faci ressò del passos fets endavant, tant en la forma de fer política com en continguts des del Comissionat.

salut@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Jasmine McGhie, Àngels Martinez y Elena Aguirre
Grups de treball: 
  • Model sanitari
  • Determinants socials i desigualtats en salut
  • Atenció primària i salut comunitària
  • Salut Mental
  • Recerca