Migracions i Interculturalitat

Espai de participació de BComú obert a tota la ciutadania on es debaten i analitzen polítiques migratòries, així com l’accés als drets socials, econòmics, laborals, civils i polítics de les persones que han viscut un procés migratori.

També és un espai on s’analitza com implementar un enfocament intercultural en les polítiques públiques, com garantir espais de participació ciutadana acollidors i acomodats a la diversitat cultural i la diversitat d’orígens. Un espai d’anàlisi i debat sobre les formes de racisme, discriminació i exclusió social que poden patir les persones per raó del seu origen o la diversitat cultural; així com mesures per eradicar qualsevol forma de discriminació amb polítiques públiques.

migracions.interculturalitat@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Elisabeth Núñez
Grups de treball: 
  • Barcelona Refugi
  • Venedors Ambulants
  • Interculturalitat