Govern Local, Participació i Transparència

Entenem l’eix com un espai de diàleg i debat, generador de discurs polític i de suggeriments concrets i, a la vegada, de suport a la implementació del Programa de Barcelona En Comú en matèria de Govern Local, Participació i Transparència. Un espai per aprofundir en els instruments de la democràcia participativa i deliberativa, així com en l’àmbit de la transparència, en els instruments de govern obert i de rendiment de comptes. Un servei a la governabilitat de la ciutat, necessàriament vinculat amb els referents polítics de la 3a Tinència.

L’Eix també vol ser un espai de seguiment del desenvolupament i l’aplicació del Programa de Barcelona en Comú i d'avalució de les polítiques publiques implementades en matèria de participació i transparència.

governlocal@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Maria José Calvo
Grups de treball: 
  • Grup de Treball de Govern Local i Participació
  • Grup de Treball deTransparencia