Esport

El grup està format per unes 16 persones, entre les quals hi ha consellers d'esports dels districtes i funcionaris de l'Ajuntament. En diverses ocasions ens reunim amb el Comissionat d'Esports, amb la gerent i amb altres membres de l'IBE (Institut Barcelona Esports).

Estem organitzant unes jornades sobre gestió d'equipaments esportius (CEM i Instal·lacions) i volem participar en les decisions que es prenen en matèria esportiva, en els PAD i PAM que s'aprovin definitivament.

esport@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Jordi Gimeno