Esport

Entenem l’esport, com un dret i una expressió cultural, un factor socialitzador i educatiu generador de models socials, i un factor d’integració i eina generadora de valors. 

Així mateix, també suposa un incidència clara en la salut de la ciutadania: perspectiva corporal, psicològica, holística; i és una activitat amb fort impacte en l’economia, en la producció de llocs de treball i en potencial estalvi en despesa sanitària. I a nivell comunitari, les entitats i clubs esportius, amb el seu treball voluntari, representen el pal de paller en la pràctica esportiva. 

Treballem per tal que la pràctica esportiva formi part de la vida diària dels nostres ciutadans i ciutadanes, vetllant per la universalització de l’esport. Promourem la construcció racional d’equipaments, on les remodelacions prevaldran per sobre de les noves construccions, eliminant les barreres arquitectòniques i fent-les energèticament sostenibles. La creació i promoció de programes d’ajuts socials han de ser cabdals per tal que no hi hagi fractura social en l’àmbit esportiu, especialment en edat escolar i juvenil. Ens comprometem en facilitar l'accés a la pràctica esportiva de les persones amb una situació econòmica més desfavorida i intensificarem accions que tinguin a veure amb la feminització de l'esport tant en la pràctica com en els òrgans de direcció de les entitats.  
 

esport@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Jose V. Madolell