Educació

L’Eix d’Educació està format per un conjunt de persones que ens troben regularment per discutir sobre la situació educativa de la ciutat i pensar propostes d’intervenció que contribueixin a disminuir les desigualtats, fomentar l’equitat i reforçar la qualitat dels serveis educatius. Partim d’una defensa ferma de l’educació pública, com a servei de tota la ciutadania i, per tant, base perquè l’educació estigui al servei del bé comú. En aquest sentit, l’Eix vetlla per assegurar que les diferents dimensions del procés educatiu (regulació, provisió i finançament) s’orientin per una vocació de servei públic amb cabuda a tot l'alumnat, sense diferències d'origen social, ètnic i/o necessitats educatives especials. La lluita contra tota forma de segregació escolar és un dels pilars d’acció de l’Eix.

Les persones que formen part de l’Eix d’Educació provenen d’entitats plurals i diverses de la comunitat educativa catalana i són grans coneixedores de la seva realitat, tant des de la teoria com des de la pràctica: mestres de diferents nivells educatius, tècnics de l’administració educativa local, professorat de la universitat, investigadores, pares i mares de les AMPA i professionals d’entitats de lleure, entre d'altres.

La seva missió és contribuir a generar un discurs crític envers el rol de l’educació per  combatre les desigualtats, fer propostes d’intervenció que garanteixin un servei educatiu equitatiu i de qualitat per a la infància i el jovent de la ciutat; i ser al costat de l’Administració Educativa Local per assessorar i/o treballar conjuntament en les decisions de política educativa.

educacio@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Marta Verdejo y Aina Tarabini
Grups de treball: 
  • Grup d’educació 0-3
  • Grup de planificació escolar i de lluita contra la segregació escolar
  • Grup d’educació més enllà de l’escola
  • Grup d’innovació i qualitat educativa
  • Grup d’educació inclusiva