Educació

L’Eix d’Educació està format per un conjunt de persones que provenen de diferents entorns de la comunitat educativa, convençudes que compartim una defensa ferma de l’educació pública, com a servei de tota la ciutadania i, per tant, base perquè l’educació estigui al servei del bé comú.

L’Eix vetlla per assegurar que les diferents dimensions del procés educatiu i a totes les edats (regulació, provisió i finançament) s’orientin per una vocació de servei públic amb cabuda a tot l'alumnat, sense diferències d'origen social, ètnic i/o necessitats educatives especials. La lluita contra tota forma de segregació escolar és un dels pilars d’acció de l’Eix.

La seva missió és contribuir a generar un discurs crític i situï l’educació com element clau per combatre les desigualtats i generar ciutadania. Fent propostes d’intervenció que garanteixin un servei educatiu equitatiu i de qualitat per a la infància i el jovent de la ciutat, garantint l’educació al llarg de la vida; i ser al costat de l’Administració Educativa Local per assessorar i/o treballar conjuntament en les decisions de política educativa.
 

Com funcionem?

L’eix es reuneix de forma quinzenal i també es treballa de forma cooperativa a través d’internet. De vegades es fan reunions de grups de treball específics.

  • Hem activat diferents grups de treball i hem organitzat monogràfics per generar discurs i documentació.
  • Ens coordinem amb altres eixos i barris per abordar temes transversals o locals. 
  • Fem propostes d’intervenció per assessorar i/o treballar conjuntament en les decisions de política educativa de la ciutat.
educacio@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Marta Verdejo i Lluís Vallvé
Grups de treball: 
  • Grup d’educació 0-3
  • Grup de planificació escolar i de lluita contra la segregació escolar
  • Grup d’educació més enllà de l’escola
  • Grup d’innovació i qualitat educativa
  • Grup d’educació inclusiva