Economia

Reivindiquem una economia que tingui com a objectiu satisfer les necessitats bàsiques de la població, que garanteixi l’equitat social i unes condicions de vida digna i que permeti a tothom un desenvolupament personal autònom. Apostem per una economia local capaç de generar prou ingressos per finançar les importacions necessàries, de manera que en quedi garantida la viabilitat a llarg termini i resti alliberada de les mans dels creditors.

Proposem una economia capaç de reproduir-se tant en el vessant econòmic com en el de la cura de les persones, i que també sigui reproduïble en el vessant ecològic. Volem una Barcelona que s’allunyi de la cultura de l’acumulació material o l’acaparament energètic i aporti qualitat a la nostra convivència humana.

economia@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Jordi Argimon i Virginia Barsco
Grups de treball: 
  • Ocupació
  • Moneda social
  • Economies alternatives