Ecologia

Dur a terme bones polítiques ambientals des de l’Ajuntament és imprescindible per millorar la qualitat de vida dels barcelonins, aconseguir una societat més justa, reduir els impactes sobre altres territoris i protegir les generacions futures.

Treballem per definir i comunicar les polítiques següents:

 • Una política energètica eficient, basada en energies netes i renovables, que redueixi la contaminació i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 • Polítiques de compartició, estalvi i reutilització de recursos naturals.
 • Polítiques de promoció del consum local i de proximitat.
 • Polítiques que minimitzin l’ús de materials i afavoreixin al màxim la reutilització i el reciclatge.
 • Polítiques de protecció de la biodiversitat i gestió dels espais verds.

A més, treballem conjuntamemt amb altres eixos, com ara Salut, Mobilitat o Urbanisme, per garantir la transversalitat que requereixen determinades polítiques.

Com funcionem? 

Ens comuniquem per llista de correu i un grup de Telegram i ens reunim sense periodicitat establerta. 

ecologia@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Olga Margalef i Toni Ribas
Grups de treball: 
 • Energia
 • Drets dels animals
 • Residus
 • Sobirania alimentària
 • Espais naturals
 • Contaminació atmosfèrica 

Notícies relacionades a l'eix