Dret a la informació i la comunicació

Partim del principi que la informació és un dret fonamental de la ciutadania. En coherència amb aquest principi, defensem una regulació estricta dels mitjans públics que impedeixi que estiguin en mans dels governs. També donem suport als mitjans independents de la banca i les grans empreses, així com als mitjans comunitaris (el tercer sector de la informació).

Fins ara, a més d’assessorar el Grup Municipal, hem elaborat els programes electorals de Barcelona En Comú i En Comú Podem. Actualment ens plantegem tirar endavant un programa de mutualització de serveis per als mitjans amb pocs recursos, una cooperativa que faciliti un espai i materials comuns als socis per abaratir costos de producció i de gestió. També volem posar en marxa plataformes informatives als barris per donar a conéixer els problemes i les propostes que no tenen espai als mitjans convencionals.

dretalainformacio@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Joan Busquet