Dret a la informació i la comunicació

Partim del principi que la informació és un dret fonamental de la ciutadania. En coherència amb aquest principi, defensem una regulació estricta dels mitjans públics que impedeixi que estiguin en mans dels governs. També donem suport als mitjans independents de la banca i les grans empreses, així com als mitjans comunitaris (el tercer sector de la informació).

Elaborem informes annuals sobre la informació a Catalunya i programes electorals en l’àmbit comunicatiu. Ens plantegem tirar endavant un programa de mutualització de serveis per als mitjans amb pocs recursos, una cooperativa que faciliti un espai i materials comuns als socis per abaratir costos de producció i de gestió. També volem posar en marxa una televisió comunitària, així com plataformes informatives als barris per donar a conèixer els problemes i les propostes que no tenen espai als mitjans convencionals. 

Descarrega el Breu informe sobre la informació de Catalunya l'any 2018

Descarrega l'informe "El rescat de la informació" (2020)

Les nostres reunions són mensuals. 

dretalainformacio@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Dardo Gómez i Joan Busquet