Diversitat funcional

Duem a terme polítiques des de l’Ajuntament per tal de millorar els drets socials de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies. Abordem tots els àmbits possibles d'actuació: social (vida independent, habitatge, etc), sanitari, educatiu, jurídic i laboral. Volem una societat inclusiva, on es respectin les persones i les seves decisions vitals. Volem que les persones amb diversitat funcional puguin participar en plena igualtat i proporcionar-los les eines per aconseguir-ho.

diversitatfuncional@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Cris Mont i Pilar Orero