Cultura

L'Eix és un punt de trobada d'activistes amb el convenciment que la profunda transformació democràtica actual ha de basar-se en un canvi de paradigma,  un canvi cultural. El nostre treball va arrencar amb un primer document de treball amb el títol “Guanyar Barcelona recuperant la cultura“, on es proposava un diagnòstic de les polítiques públiques de cultura exercides a la nostra ciutat durant les últimes dues dècades i plantejava també un programa per al canvi.

D’aquest procés participatiu destil·lem les línies de treball polític del nostre programa en cultura, que s’alimenten i dialoguen amb tot el programa marc del projecte de Barcelona En Comú. La transparència dels òrgans i subvencions públiques de cultura és una de les nostres prioritats, per tal que es puguin conèixer les dades i empreses que en són beneficiàries. També ens centrem en la precarietat de l'àmbit cultural, a partir de l'anàlisi i el mapeig dels convenis col·lectius de contractació, les institucions que hi operen dependents total o parcialment de l’Ajuntament, els conflictes laborals i les portes giratòries. Altres objectius de l'Eix són construir un marc teòric sòlid i coherent sobre el qual basar les polítiques de gestió de l’art lliure a l’espai públic de Barcelona, així com establir les relacions entre Barcelona i la seva Àrea Metropolitana des de les dimensions espacial, social i econòmica de la cultura.

Considerem que és molt important treballar la cultura des d’una perspectiva transversal, per tal d’aportar una visió més polièdrica i interrelacionada amb altres aspectes que afecten l’espai social.

cultura@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Àngels Llorens
Grups de treball: 
  • Precarietat en la Cultura
  • Mitjans de Comunicació Públics i Comunitaris
  • Ecosistema cultural metropolità
  • Transversalitat i pràctiques culturals
  • Proximitat i Cultura als barris
  • Transparència dels òrgans oficials i subvencions públiques de Cultura
  • Art lliure a l'espai públic