Cultura

L'Eix és un punt de trobada d'activistes amb el convenciment que la profunda transformació democràtica actual ha de basar-se en un canvi de paradigma, un canvi cultural. De la cultura com a recurs, a la cultura com a bé comú.

Considerem la cultura des d’una perspectiva transversal, aportant una visió més polièdrica i interrelacionada amb altres àmbits que afecten l’espai social. Apostem per una descentraltizació de la cultura, tant des de l'òptica del bon govern als diversos equipaments culturals, com des del suport i treball de polítiques de proximitat i territorials. Objectiu: promoure l'accés a la cultura i la cultura comunitària com a be comú.

Com funcionem? 

Ens organitzem i ens comuniquem per grup de Telegram, email i GoogleGroups i ens reunim periòdicament amb periodicitat variable (normalment, un cop al mes). 

cultura@bcnencomu.cat
Coordinadores: 
Àngels Llorens
Grups de treball: 

Em posat en marxa diversos grups de treball: 

  • Mitjans de Comunicació Públics i Comunitaris
  • Ecosistema cultural metropolità
  • Transversalitat i pràctiques culturals
  • Proximitat i Cultura als barris
  • Transparència dels òrgans oficials i subvencions públiques de Cultura
  • Art lliure a l'espai públic