Acció Social i Comunitària

Treballem per la defensa dels drets socials a la ciutat i de la ciutadania més vulnerable, en especial. Creiem que cal dissenyar polítiques socials municipals encaminades a la reducció de les desigualtats, el desenvolupament d’uns serveis públics orientats a les persones i la promoció dels barris i col·lectius.

Pensem que calen uns serveis socials vinculats a la comunitat, que centrin la seva actuació en potenciar l'autonomia de les persones, el treball comunitari i l'afavoriment de la cohesió social. Per això, col·laborem amb els responsables actuals de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament en l'elaboració i posada en funcionament d'actuacions, com ara l’atenció a les persones sense llar, la implementació d’un sistema de garantia d’ingressos a la ciutat o l’enfortiment i la millora de l’atenció a les persones.

Volem aportar idees i propostes amb el contacte amb la ciutadania, els moviments socials, els equips de professionals i la comunitat.
Apostem per unes polítiques socials integrals i transversals. Per això, cooperem amb altres eixos de Barcelona En Comú, consellers i conselleres dels districtes, assemblees de barri, així com entitats i col·lectius de caràcter social.

Com funcionem? 

Es realitzen reunions en format quinzenal. I organitzem múltiples activitats, com ara sessions de divulgació i debat en jornades, trobades de difusió i altres treballs interns en relació al seguiment i elaboració del nou programa electoral. 

acciosocial@bcnencomu.cat
@BComu_social
Coordinadores: 
Lluïsa Moncunill i Laura Marino