Documentació Tresoreria

A continuació adjuntem la documentació que hem fet arribar al Tribunal de Cuentas amb els comptes de la nostra organització de l'any 2015: 

És la primera vegada que rendim comptes al Tribunal i esperem haver-ho fet de manera correcta. En el cas que es detecti alguna irregularitat, no tindrem cap problema a reconèeixer-ho i realitzar les rectificacions oportunes.  

Estem treballant per tenir un apartat de transparència econòmica que faciliti les dades de manera més clara i senzilla, i que estigui a l'altura de la nostra organització. Seguim millorant!

Adjuntem també el Manual de procediments de processos administratius de Barcelona En Comú.