Documentació Tresoreria

A continuació adjuntem la documentació que hem fet arribar al Tribunal de Cuentas amb els comptes de la nostra organització.

És la primera vegada que rendim comptes al Tribunal i esperem haver-ho fet de manera correcta. En el cas que es detecti alguna irregularitat, no tindrem cap problema a reconèeixer-ho i realitzar les rectificacions oportunes.  

Estem treballant per tenir un apartat de transparència econòmica que faciliti les dades de manera més clara i senzilla, i que estigui a l'altura de la nostra organització. Seguim millorant!

2017

2016

2015