Documentació Organització

Document organitzatiu

 • Pla de xoc per als primers mesos de mandat

  Línies prioritàries per als primers mesos de mandat.

 • Governar obeint: un nou codi ètic per guanyar Barcelona

  Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació hauran de complir per assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i rendició de comptes democràtics i populars.

 • Acord de confluència de Barcelona En Comú

  Acords de governança de la confluència i del projecte municipalista de Barcelona En Comú

 • Document Organitzatiu Fase D

  Document de l'estructura organitzativa de Barcelona En Comú Fase D (posteleccions municipals). 

 • Pla d'Enfortiment 2016 -2019

  Pla d’acció anual que prioritza les iniciatives i projectes que hauran d’impulsar els diferents espais de l’organització durant el 2016-2017.

 • Proposta d'acord de govern d'esquerres per Barcelona

  Per una Barcelona contra l’atur i les desigualtats, i a favor de la prosperitat econòmica, els drets socials i la regeneració democràtica

Reglament

 • Reglament Electoral General

  Aquest reglament busca dotar l’organització d’un marc de referència que garanteixi l’agilitat i transparència en diferents processos electorals, siguin a òrgans interns de Barcelona en Comú o primàries per a triar candidatures a càrrecs institucionals.

 • Reglament de codi d'ètica política

  Aquest document desenvolupa el Codi d'Ètica Política de Barcelona En Comú, té l'objectiu d'establir les pautes de conducta, bones pràctiques i mesures concretes a adoptar per l’organització i les persones que ocupin càrrecs públics

 • Reglament per a les Primàries de Barcelona En Comú

   Aquest document té per objecte regular el procés de primàries per a la composició de la llista electoral de Barcelona En Comú en òrgans de representació institucional de la ciutat de Barcelona

 • Reglament de primàries de consellers i conselleres
 • Mecanisme transitori d’eleccions de consellers i conselleres de districte
 • Reglament electoral de càrrecs interns

  Aquest reglament electoral recull els criteris, processos i requisits que han de regir les eleccions de càrrecs interns de Barcelona en Comú definits en el document de model organitzatiu de fase D aprovat pel Plenari el juliol de 2015 i sota l’empara del Reglament Electoral General aprovat pel Plenari l’abril de 2016.

Acta