Documentació Comptable

A continuació adjuntem la documentació que hem fet arribar al Tribunal de Cuentas amb els comptes de la nostra organització.

2015