Coordinadora general

Detall de l'escrutini i la participació en el procès electoral

Acta de formalització de la Coordinadora General i Comitè de Garanties

La Coordinadora General: és l'encarregada de marcar l'estratègia política de Barcelona En Comú. La formen un total de 40 persones, escollides en representació de tots els espais: 10  persones del cens d'activistes, 8 persones de la Direcció Executiva, 4 persones de la coordinadora de relat, 1 de cada assamblea de districte, 1 de cada comissió tècnica i 4 persones delegades del grup municipal. https://barcelonaencomu.cat/ca/coordinadora-general

Direcció executiva

Representants de BComú

Representants Comissions tècniques

Representants Eixos

Representants Districtes