Coordinadora general

La Coordinadora General: és l'encarregada de marcar l'estratègia política de Barcelona En Comú. La formen un total de 40 persones, escollides en representació de tots els espais: 10  persones del cens d'activistes, 8 persones de la Direcció Executiva, 4 persones de la coordinadora de relat, 1 de cada assamblea de districte, 1 de cada comissió tècnica i 4 persones delegades del grup municipal.

Direcció executiva

Representants Comunitat BComú

Representants Comissions tècniques

Representants de Relat

Representants Districtes