Convocatòria Sarrià - Sant Gervasi

Convoquem eleccions per a escollir una consellera de districte a Sarrià - Sant Gervasi

Un dels consellers de districte de Sarrià - Sant Gervasi de BComú, ha manifestat la seva voluntat de deixar el càrrec que ha exercit fins ara. Atès que la persona suplent que restava del procés electoral que es va realitzar al 2019, ha manifestat la seva renúncia a ser consellera, iniciem el procés electoral per escollir una nova persona consellera de districte a Sarrià - Sant Gervasi 

L'assemblea de Sarrià - Sant Gervasi de BComú ha aprovat a la seva reunió del 19 d’octubre de 2021 la convocatòria d’eleccions, segons estableix el reglament electoral corresponent. Aquesta inclou: calendari electoral, data de tancament del cens electoral, modalitat de votació, composició del comitè electoral i canals de presentació d’al·legacions.

Presentar candidatura

Calendari electoral

 • Convocatòria electoral i tancament del cens electoral: 22 d’octubre 2021
 • Consultes al cens electoral i verificacions pendents de persones inscrites: Del 22 al 26 d’octubre de 2021
 • Recollida d'avals i presentació candidatures: Del 22 d’octubre al 30 d’octubre 2021 
 • Assemblea de districte per recollida d’avals: 28 d’octubre de 2021 a les 18:30h
 • Validació candidatures i proclamació provisional candidatures: 2 de novembre 2021
 • Presentació d’al·legacions a la proclamació provisional de candidatures: Del 3 al 4 de novembre de 2021
 • Resolució de les al·legacions i proclamació definitiva de candidatures: 6 novembre de 2021
 • Assemblea oberta de districte per a la presentació de les candidatures: 16 novembre 2021
 • Període de votació online a través de la plataforma del Decidim: Del 16 al 18 de novembre de 2021 fins a les 12h
 • Comunicació provisional de resultats: 18 de novembre de 2021 a les 14h
 • Presentació d’al·legacions a la proclamació provisional de resultats: 19 i 20 de novembre de 2021
 • Resolució de les al·legacions i proclamació definitiva resultats: 21 de novembre de 2021

Càrrecs que s’escullen: què és i què fa un/a conseller/a de districte?

Cada districte té un ple format per un/a president/a, un/a regidor/a i els/les consellers/es de districte. Els plens de districte regulen i gestionen les qüestions relacionades amb el districte segons les seves competències. Els consellers/es de districte formen part d'aquest ple. Dit d'una altra manera, és un ajuntament a petita escala per a cadascun dels districtes, però amb menys competències. Qui governa el districte és el/la regidor/a.

La tasca dels consellers/es és primordial en un projecte com Barcelona en Comú, que entén que la ciutadania ha de ser la protagonista de la política pública. Els veïns i les veïnes dels barris són qui millor coneixen els problemes i les solucions, i han d'estar a l'epicentre de la vida pública dels districtes. Els consellers i les conselleres són clau per aprofundir en la corresponsabilització en la política pública que planteja Barcelona En Comú.

Un/a conseller/a de districte de Barcelona En Comú té com a tasca principal la relació amb el teixit associatiu i el coneixement del territori. A més a més, ha de fomentar la participació ciutadana i obrir les portes de la institució perquè la política del districte sigui plural. També participa en el Consell de districte i en els òrgans de districte que corresponguin. Un/a conseller/a de Barcelona En Comú haurà de defensar les mesures del programa de Barcelona En Comú i les postures que responguin a l'interès general als espais del districte als quals ha d'assistir com a conseller/a sempre amb estricta vinculació amb el teixit veïnal i associatiu del territori.