Convocatòria 2019: confecció i elecció de la candidatura de municipals

S'obre el procés per a la confecció i elecció de la candidatura que concorrerà a les eleccions municipals de 2019 en els termes establerts en el reglament electoral aprovat al Plenari del passat 7 de juliol. La convocatòria d’eleccions aplica a la llista electoral de la ciutat de Barcelona que haurà de concórrer a les eleccions municipals de 2019 i aspira a formar part dels òrgans de representació institucional de la ciutat de Barcelona durant el mandat 2019-2023. 

La Coordinadora de Barcelona En Comú, reunida el 19 de novembre de 2018, ha aprovat la convocatòria d’eleccions així com el calendari electoral, el calendari de trobades dels activistes amb els caps de llista, la composició del comitè electoral i els canals per presentar propostes de candidats i candidates per conformar l’equip de govern, al·legacions i/o impugnacions al procés electoral. 

Cal destacar que, segons consta al reglament electoral, el cens electoral està composat per les persones que en formen part del Registre de Barcelona En Comú i que hagin finalitzat el procés de verificació de la seva inscripció. El cens electoral quedarà tancat 48 hores abans de les votacions i, per tant, en rebran comunicació de la convocatòria d’eleccions totes les persones inscrites actualment al Registre de Barcelona En Comú (tot i no haver finalitzat el procés de verificació). Per consultar les dades personals del cens i sol·licitar la inclusió, exclusió o correcció, així com finalitzar el procés de verificació, disposeu del termini del 27 de novembre de 2018 al 12 de març de 2019, a través dels canals que s'indiquen més endavant. 

Càrrecs que se sotmeten a elecció i tipus de candidatures

Càrrecs que se sotmeten a elecció

Cap de llista i equip que concorrerà a les eleccions municipals de 2019 per Barcelona En Comú, i aspiren al càrrec d’Alcalde o Alcaldessa i al seu equip de govern a l'Ajuntament, així com als òrgans de representació institucional que corresponguin, de la ciutat de Barcelona.

Candidatures

Candidatures per equips d’un mínim de 5 persones i un màxim de 30; a la llista ha d’haver-hi com a mínim un 50% de dones ordenades d’acord al disposat a la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

Les funcions, responsabilitats i mandats dels càrrecs que s'escullen i aspiren a formar part als òrgans de govern i representació institucional de la ciutat de Barcelona, són les establertes i recollides a la Llei 22/1998 de la Carta Municipal de Barcelona

Calendari electoral

Procés de confecció de les candidatures, a càrrec dels activistes de BComú

 • Convocatòria: 26 de novembre
 • Debats als espais de participació: del 26 de novembre al 15 de desembre
 • Presentació de propostes a la bústia electrònica: del 26 de novembre al 28 de gener
 • Inscripció caps llista: del 27 de novembre al 3 de desembre
 • Publicació provisional dels caps llista: 5 de desembre
 • Presentació d’al·legacions a la publicació de caps de llista: del 6 al 9 de desembre
 • Resolució d’al·legacions i publicació definitiva dels caps de llista: 10 de desembre
 • Trobades amb els caps de llista: del 14 de desembre al 4 de febrer 
 • Preinscripció candidatures: del 5 a l’11 de febrer
 • Recollida d’avals individuals dels candidats i candidates: del 12 de febrer al 7 de març

Procés d’elecció de la llista que concorrerà a les eleccions, a càrrec del Registre 

 • Proclamació provisional de les candidatures: 8 de març
 • Presentació d’al·legacions a la proclamació de candidatures: del 9 al 10 de març
 • Resolució d’al·legacions i proclamació definitiva de les candidatures: de l’11 al 13 de març
 • Tancament del cens electoral: 13 de març a les 12h
 • Campanya electoral i votacions presencials amb urnes (*): del 15 al 17 de març
 • Proclamació provisional de resultats: 17 de març
 • Presentació d’al·legacions als resultats: del 18 al 19 de març
 • Resolució d’al·legacions i proclamació definitiva de resultats: del 20 al 21 de març

(*) Punts de votació presencials: Local de BComú (carrer Marina, 131-133) i un altre punt a determinar segons l'espai en el que es porti a terme la proclamació provisional dels resultats. Per les característiques d'aquest procés electoral, no s'estableix la possibilitat de constituir altres punts de votació.

Dret a votar i a presentar candidatures

Tenen dret a vot aquelles persones que a data de tancament del cens electoral hi figurin inscrites i validades al Registre de Barcelona en Comú i que tinguin divuit anys complerts. La data de tancament del cens electoral és el 13 de març de 2019 a les 12 hores.

Els requisits individuals per presentar-se com a candidat o candidata són els següents: 

 • Aquells establerts a la legislació vigent en matèria electoral
 • Acceptació del Codi d’Ètica Política de Barcelona En Comú
 • No haver esgotat el nombre màxim de mandats en el càrrec, d’acord a l’establert al Codi d’Ètica Política de Barcelona En Comú
 • No ser membre del Comitè Electoral
 • No concórrer en més d’una llista

 

Decarrega't la convocatòria completa