Convocatòria Les Corts

[IMPORTANT] Per resolució del Comitè de Garanties es procedeix a la repetició parcial del procés electoral per l'elecció d'una consellera al Districte de les Corts. 

Convoquem eleccions per a escollir una consellera de districte a Les Corts

Atesa la resolució del Comitè de Garanties es procedeix a la repetició parcial del procés electoral per a l'elecció d'una consellera al Districte de Les Corts. D'acord amb la citada resolució, aquesta procés s’inicia a partir de la proclamació definitiva de les candidatures, el dia 20 de juliol.

L’Assemblea de Les Corts va procedir, en la seva reunió del dia 13 de desembre, a la convocatòria electoral per a repetició parcial del procés per a l’elecció d’una Consellera al Districte de Les Corts, incloent el calendari electoral, validant el comitè electoral i confirmant les candidatures proclamades de forma definitiva el 20 de juliol de 2021.

Calendari electoral

  • Assemblea per iniciar el procés, escollir comitè electoral i confirmació de les dues candidatures - 13 de desembre de 2021
  • Convocatòria electoral - 14 de desembre de 2021
  • Assemblea per a la presentació de candidatures, votacions i proclamació provisional de resultats-  20 de desembre de 2021
  • Presentació d'al·legacions a la proclamació provisional de resultats- 21 i 22 de desembre de 2021
  • Resolució de les al·legacions i proclamació definitiva de resultats-  23 de desembre de 2021

Càrrecs que s’escullen: què és i què fa un/a conseller/a de districte?

Cada districte té un ple format per un/a president/a, un/a regidor/a i els/les consellers/es de districte. Els plens de districte regulen i gestionen les qüestions relacionades amb el districte segons les seves competències. Els consellers/as de districte formen part d'aquest ple. Dit d'una altra manera, és un ajuntament a petita escala per a cadascun dels districtes, però amb menys competències. Qui governa el districte és el/la regidor/a.

La tasca dels consellers/as és primordial en un projecte com Barcelona en Comú, que entén que la ciutadania ha de ser la protagonista de la política pública. Els veïns i les veïnes dels barris són qui millor coneixen els problemes i les solucions, i han d'estar a l'epicentre de la vida pública dels districtes. Els consellers i les conselleres són clau per aprofundir en la corresponsabilització en la política pública que planteja Barcelona En Comú.

Un/a conseller/a de districte de Barcelona En Comú té com a tasca principal la relació amb el teixit associatiu i el coneixement del territori. A més a més, ha de fomentar la participació ciutadana i obrir les portes de la institució perquè la política del districte sigui plural. També participa en el Consell de districte i en els òrgans de districte que corresponguin. Un/a conseller/a de Barcelona En Comú haurà de defensar les mesures del programa de Barcelona En Comú i les postures que responguin a l'interès general als espais del districte als quals ha d'assistir com a conseller/a sempre amb estricta vinculació amb el teixit veïnal i associatiu del territori.