Convocatòria Les Corts

[IMPORTANT] Per resolució del Comitè de Garanties es procedeix a la repetició parcial del procés electoral per l'elecció d'una consellera al Districte de les Corts. Aviat publicarem més informació sobre el nou calendari electoral i la repetició del procés.

Convoquem eleccions per a escollir una consellera de districte a Les Corts

Una de les conselleres de districte de Les Corts de BComú, ha manifestat la seva voluntat de deixar el càrrec que ha exercit fins ara per motius personals. Atès que no hi ha persones suplents derivat del procés electoral que es va realitzar al 2019, iniciem el procés electoral per escollir una nova consellera de districte a Les Corts. 

Calendari electoral

[El nou calendari electoral es publicarà pròximament]

Càrrecs que s’escullen: què és i què fa un/a conseller/a de districte?

Cada districte té un ple format per un/a president/a, un/a regidor/a i els/les consellers/es de districte. Els plens de districte regulen i gestionen les qüestions relacionades amb el districte segons les seves competències. Els consellers/as de districte formen part d'aquest ple. Dit d'una altra manera, és un ajuntament a petita escala per a cadascun dels districtes, però amb menys competències. Qui governa el districte és el/la regidor/a.

La tasca dels consellers/as és primordial en un projecte com Barcelona en Comú, que entén que la ciutadania ha de ser la protagonista de la política pública. Els veïns i les veïnes dels barris són qui millor coneixen els problemes i les solucions, i han d'estar a l'epicentre de la vida pública dels districtes. Els consellers i les conselleres són clau per aprofundir en la corresponsabilització en la política pública que planteja Barcelona En Comú.

Un/a conseller/a de districte de Barcelona En Comú té com a tasca principal la relació amb el teixit associatiu i el coneixement del territori. A més a més, ha de fomentar la participació ciutadana i obrir les portes de la institució perquè la política del districte sigui plural. També participa en el Consell de districte i en els òrgans de districte que corresponguin. Un/a conseller/a de Barcelona En Comú haurà de defensar les mesures del programa de Barcelona En Comú i les postures que responguin a l'interès general als espais del districte als quals ha d'assistir com a conseller/a sempre amb estricta vinculació amb el teixit veïnal i associatiu del territori.