Procés d'elecció de candidats i candidates de BComú per al Parlament Europeu 2019

El Plenari de Barcelona En Comú va manifestar el passat 20 d’octubre la seva voluntat de portar l’agenda municipalista al Parlament Europeu a través de la coalició Unidas Podemos Cambiar Europa en les eleccions del maig del 2019, aportant-hi propostes programàtiques i persones candidates. Per donar el primer pas i poder escollir a les persones candidates, la Coordinadora de Barcelona En Comú a la seva reunió del 17 de desembre va aprovar la convocatòria d’eleccions de candidats i candidates al Parlament Europeu, així com la resta d’elements imprescindibles per activar aquest procés segons s’estableix al reglament electoral. El procés de primàries, per tant, es posa formalment en marxa a partir del 24 de desembre, tot i que les diferents fases es reprendran a partir del 7 de gener.

Cal destacar que segons consta al reglament electoral, el cens electoral està composat per les persones que en formen part del Registre de Barcelona En Comú i que hagin finalitzat el procés de verificació de la seva inscripció. El cens electoral quedarà tancat 48 hores abans de les votacions i per tant en reben comunicació de la convocatòria d’eleccions totes les persones inscrites actualment al Registre de Barcelona En Comú (tot i no haver finalitzat el procés de verificació). Per a consultar les dades personals del cens i sol·licitar la inclusió, exclusió o correcció, així com finalitzar el procés de verificació, disposeu del 24 de desembre al 16 de gener, a través dels canals que s'indiquen en aquesta comunicació. 

A fi d’aclarir els diferents processos en els que participa l’organització, es recorda que des de Catalunya En Comú s’ha iniciat també el procés de primàries per a les eleccions europees, en el que poden participar aquelles persones inscrites a Catalunya en Comú. Podeu ampliar la informació aquí.

Càrrecs que se sotmeten a elecció i tipus de candidatures

Càrrecs que se sotmeten a elecció

Candidats i candidates que Barcelona En Comú proposa com a representants a la coalició Unidos Podemos Cambiar Europa a les eleccions europees de 2019, i que aspiren al càrrec de Diputats al Parlament Europeu.

Tipus de candidatures 

Candidatures individuals.

Les funcions, responsabilitats i mandats dels càrrecs als que aspiren les persones candidates són les establertes i recollides al Reglament intern del Parlament Europeu: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/20/el-parlamento-europ...

Calendari electoral

 • Convocatòria d’eleccions: 24 de desembre
 • Recollida d’avals i inscripció de les candidatures: del 7 al 14 de gener
 • Proclamació provisional de les candidatures: 15 de gener
 • Període d’al·legacions a la proclamació provisional: del 16 al 17 de gener (ambdós inclosos)
 • Resolució d’al·legacions i proclamació definitiva de les candidatures: 18 de gener
 • Tancament del cens electoral: 17 de gener (10 hores)
 • Campanya electoral i votacions: del 19 al 21 de gener
 • Proclamació provisional dels resultats: 22 de gener
 • Període d’al·legacions als resultats provisonals: del 22 al 23 de gener
 • Resolució d’al·legacions i proclamació definitiva dels resultats: 24 de gener

Dret a votar i a presentar candidatures

Tenen dret a vot aquelles persones que a data de tancament del cens electoral hi figurin inscrites i validades al Registre de Barcelona en Comú i que tinguin divuit anys complerts. La data de tancament del cens electoral és el 17 de gener a les 10 hores.

Els requisits individuals per presentar-se com a candidat o candidata són els següents: 

 • Aquells establerts a la legislació vigent en matèria electoral
 • Acceptació de Codi d’Ètica Política de BComú
 • No haver esgotat el nombre màxim de mandats en el càrrec
 • No ser membre del Comitè Electoral
 • No concórrer en més d’una llista
 • Indicació d’informació, motivació i capacitats de la persona candidata (idiomes i vincles amb el municipalisme)
 • Presentació d’un mínim de 2 avals dels espais de participació de l’organització

Votacions

Les votacions es realitzaran del 19 al 21 de gener, en modalitat presencial amb urna. L’únic punt de votació establert serà al Local de Barcelona En Comú (carrer Marina, 131-133). Per les característiques d'aquest procés electoral, no s'estableix la possibilitat de constituir altres punts de votació.

 

Descarrega't la convocatòria completa