Convocatòria càrrecs interns

La Coordinadora de BComú ha aprovat el 25 d’octubre la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels càrrecs de Direcció Executiva, representants de la comunitat de BComú a la Coordinadora i el Comitè de Garanties de Barcelona En Comú.

Aquí disposeu de la informació completa sobre els càrrecs que s’escullen, el calendari electoral i tot el necessari per participar en el procés, que preveu votacions online de l’1 a l’11 (a les 11h) de desembre de 2021.

Càrrecs que s’escullen

 • Direcció Executiva: equip de 8 membres, amb una composició de com a mínim el 50% de dones; no hi haurà més de 2 persones que reuneixin alguna de les següents condicions: a) ser càrrec públic electe; b) formar part de les direccions executives nacionals o d’altres òrgans equivalents de CatComú o qualsevol de les organitzacions que conflueixen a BComú. 
 • Comunitat de BComú a la Coordinadora: 10 membres amb una composició de com a mínim el 50% de dones. La candidatura pot ser individual o per equips.
 • Comitè de Garanties: 7 membres; 1 president/a i 6 vocals amb una composició de com a mínim el 50% de dones; 2 dels seus membres com a mínim han de ser juristes. La candidatura pot ser individual o per equips

Podeu consultar aquest vídeo per conèixer l’estructura interna de l’organització i també consultar aquí les funcions, responsabilitats i mandats dels càrrecs que s'escullen.

Calendari electoral

 • Convocatòria d’eleccions i tancament del cens electoral: 26 d’octubre
 • Consultes al cens, al·legacions i resolucions: del 27 al 31 d’octubre
 • Recollida d’avals, presentació de candidatures: de l’1 al 16 de novembre (ambdós inclosos)
 • Proclamació provisional de candidatures i publicació de candidatures: del 17 al 19 de novembre 
 • Presentació i resolució d’al·legacions: del 20 al 21 de novembre (ambdós inclosos)
 • Proclamació definitiva de candidatures: 22 de novembre
 • Sol·licitud recursos per campanya electoral: del 23 al 24 de novembre (ambdós inclosos)
 • Campanya electoral: del 25 al 29 de novembre
 • Resolució d’al·legacions a la campanya electoral: 30 de novembre
 • Votacions online: de l’1 a l’11 de desembre 
 • Recompte i proclamació provisional dels resultats: 12 de desembre
 • Presentació i resolució d’al·legacions: del 13 al 14 de desembre (ambdós inclosos)
 • Proclamació definitiva dels resultats: 15 de desembre

Presentació de candidatures

Es poden presentar candidatures de l’1 al 16 de novembre. Podran presentar-se les persones que formin part del cens d’activistes de BComú a data de 26 d’octubre, excepte en el cas del comité de garanties, han de tenir una antiguitat mínima de 9 mesos al cens.

Consulteu aquí els requisits per presentar candidatures, la documentació  i el calendari de reunions per sol·licitar avals als espais de participació.

Es poden presentar candidatures de l’1 al 16 de novembre; podran presentar-ne les persones que formin part del cens d’activistes de BComú a data de 26 d'octubre. 

A partir del 22 de novembre quedaran publicades en aquesta pàgina les candidatures que hagin estat proclamades.

Votacions

Les votacions tindran lloc de l’1 a l’11 de desembre de 2021 a les 11h a través de la plataforma digital de participació de BComú. Es disposaran de punts presencials de suport a la votació que s’anunciaran abans de l’inici de les votacions.

Cens electoral

Tenen dret a vot aquelles persones que a data de 26 d’octubre figurin inscrites al cens d'activistes de BComú. Per a consultar les dades personals del cens i sol·licitar la inclusió, exclusió o correcció, o en el cas de ser necessari presentar al·legacions disposeu del 27 al 31 d’octubre, a través de cens@bcnencomu.cat.

Qui pot votar

Tenen dret a vot aquelles persones que a data de 26 d’octubre figurin inscrites al cens d'activistes de BComú. Per consultar les dades personals del cens i sol·licitar la inclusió, exclusió o correcció, o en el cas de ser necessari presentar al·legacions disposeu del 27 al 31 d’octubre, a través de cens@bcnencomu.cat.

Comitè electoral

Segons estableix l'article 33 del reglament electoral general de BComú, el Comitè Electoral està format per 5 membres titular i 5 membres suplents que figurin inscrites al Cens Electoral. Els membres aprovats per la Coordinadora per a la present convocatòria d'eleccions són els que es presenten aquí.