Convocatòria 2019: Elecció de consellers i conselleres de districte

En un moment en què la ciutadania exigeix més i millor democràcia és l'hora de posar en pràctica aquest anhel de canvi. És per això que Barcelona En Comú ha obert el procés d’elecció de consellers i consellers de districte de Barcelona en Comú. Us convidem a presentar candidatura i participar en l'elecció al vostre districte. 

La Coordinadora de Barcelona en Comú va aprovar el 25 de juny la convocatòria d’eleccions, segons estableix el reglament electoral corresponent. Aquesta inclou: el calendari electoral, la data de tancament del cens electoral, la modalitat de votació, la composició del comitè electoral i els canals de presentació d’al·legacions. 

Calendari electoral

 • Convocatòria d’eleccions: 25 de juny
 • Recollida d’avals i presentació de candidatures: del 26 de juny al 5 de juliol (a les 14h)
 • Reunions de les assemblees i tramesa d’informació al comitè electoral: del 6 al 10 de juliol
 • Publicació provisional de candidatures: 11 de juliol
 • Presentació al·legacions a la publicació de candidatures: del 12 al 13 de juliol
 • Publicació definitiva de candidatures: 14 de juliol
 • Campanya electoral: del 14 al 18 de juliol
 • Votacions: del 16 al 19 de juliol
 • Proclamació provisional de resultats: 19 de juliol
 • Presentació d’al·legacions: del 20 al 21 de juliol
 • Proclamació definitiva de resultats: 22 de juliol

Descarrega la convocatòria d’eleccions
 

Càrrecs que s’escullen: què és i què fa un/a conseller/a de districte?

Cada districte té un ple, format per un/a president/a, un/a regidor/a i els/les consellers/es de districte. Els plens de districte regulen i gestionen les qüestions relacionades amb el districte segons les seves competències. Els consellers/es de districte formen part d'aquest ple. Dit d'una altra manera, és un ajuntament a petita escala per a cadascun dels districtes, però amb menys competències. Qui governa en el districte és el/la regidor/a.

La tasca dels consellers/es és primordial en un projecte com Barcelona en Comú, que entén que la ciutadania ha de ser la protagonista de la política pública. Els veïns i les veïnes dels barris són qui millor coneixen els problemes i les solucions, i han d'estar a l'epicentre de la vida pública dels districtes. Els consellers i les conselleres són clau per aprofundir en la corresponsabilització de la política pública que planteja Barcelona En Comú.

Un/a conseller/a de districte de Barcelona en Comú té com a tasca principal la relació amb el teixit associatiu i el coneixement del territori. A més a més, ha de fomentar la participació ciutadana i obrir les portes de la institució perquè la política del districte sigui plural. També participa en el Consell de districte i en els òrgans de districte que corresponguin. Un/a conseller/a de Barcelona en Comú haurà de defensar les mesures del programa de Barcelona En Comú i les postures que responguin a l'interès general en els espais del districte als quals ha d'assistir com a conseller/a, sempre amb estricta vinculació amb el teixit veïnal i associatiu del territori.

Els consellers de BComú en 2019 a cada districte

Quants consellers s’han d’escollir a cada districte

 • Ciutat Vella: 5 consellers/es i 3 suplents
 • L'Eixample: 5 consellers/es i 3 suplents
 • Sants - Montjuïc: 5 consellers/es i 3 suplents
 • Les Corts: 1 conseller/a i 2 suplents 
 • Sarrià - Sant Gervasi: 1 conseller/a i 2 suplents 
 • Gràcia: 4 consellers/es i 3 suplents
 • Horta - Guinardó: 4 consellers/es i 3 suplents
 • Nou Barris: 4 consellers/es i 3 suplents
 • Sant Andreu: 5 consellers/es i 3 suplents
 • Sant Martí: 5 consellers/es i 3 suplents

Com a principi de precaució el nombre de places a escollir es calcula com les places disponibles d’acord amb els resultats electorals menys 1. En el cas que després dels acords post-electorals s’estableixi que els consellers són designats com a càrrecs eventuals, es procedirà a cobrir la plaça segons el previst a l’apartat del reglament electoral de ‘consellers suplents’.