Convocatòria 2019: Elecció de càrrecs interns

Després de 4 anys des de les primeres eleccions de càrrecs interns de Barcelona En Comú i amb l’experiència acumulada d’un primer mandat en què hem esdevingut referents del municipalisme arreu i hem guanyat i mantingut l’alcaldia de Barcelona, s’obre una nova etapa amb nous reptes polítics i organitzatius per assolir. Ara, ens hem de preparar per a una renovació d’òrgans que garanteixi els compromisos i força de les i els comuns, i que assumeix els desafiaments que representa.

Amb aquesta voluntat, la Coordinadora de BComú ha aprovat avui 2 de desembre la convocatòria d’elecció per a la renovació dels càrrecs de Direcció Executiva, representants de la comunitat de BComú a la Coordinadora i el Comitè de Garanties de Barcelona En Comú.

Aquí disposeu de la informació completa sobre els càrrecs que s’escullen, el calendari electoral i tot el necessari per participar en el procés, que preveu votacions online del 13 al 18 de gener de 2020.

Càrrecs que s’escullen

 • Direcció Executiva: equip de 8 membres, amb una composició de com a mínim el 50% de dones; no hi haurà més de 2 persones que reuneixin alguna de les següents condicions: a) ser càrrec públic electe; b) formar part de les direccions executives nacionals o d’altres òrgans equivalents de CatComú o qualsevol de les organitzacions que conflueixen a BComú. 
 • Comunitat de BComú a la Coordinadora: 10 membres amb una composició de com a mínim el 50% de dones
 • Comitè de Garanties: 7 membres; 1 president/a i 6 vocals amb una composició de com a mínim el 50% de dones; 2 dels seus membres com a mínim han de ser juristes.

Podeu consultar aquest vídeo per conèixer l’estructura interna de l’organització i també consultar aquí les funcions, responsabilitats i mandats dels càrrecs que s'escullen: 


Calendari electoral

 • Convocatòria d’eleccions i tancament del cens electoral: 2 de desembre
 • Consultes al cens, al·legacions i resolucions: del 3 al 10 de desembre
 • Recollida d’avals, presentació de candidatures: del 3 al 18 de desembre (ambdós inclosos)
 • Proclamació provisional de candidatures i publicació de candidatures: 20 de desembre 
 • Presentació i resolució d’al·legacions: del 21 al 22 de desembre (ambdós inclosos)
 • Proclamació definitiva de candidatures: 23 de desembre
 • Sol·licitud recursos per campanya electoral: del 7 al 9 de gener (ambdós inclosos)
 • Campanya electoral: del 10 al 14 de gener
 • Resolució d’al·legacions: 15 de gener
 • Votacions online: del 13 al 18 de gener 
 • Recompte i proclamació provisional dels resultats: 18-19 de gener
 • Presentació i resolució d’al·legacions: del 20 al 21 de gener (ambdós inclosos)
 • Proclamació definitiva dels resultats: 22 de gener

Candidatures

Requisits per presentar candidatures

Tenen dret a presentar candidatura totes les persones que formin part del cens d’activistes de BComú a data de 2 de desembre. Els requisits per presentar candidatura a qualsevol dels càrrecs són els següents:

 • Acceptació del Codi Ètic de BComú
 • Informació completa dels candidats i candidates, i motivació de la candidatura

Altres requisits, segons l’òrgan, per presentar la candidatura:

Direcció Executiva

 • Candidatures per equips completes de 8 persones, amb paritat de gènere. Les candidatures no poden tenir incloses més de 2 persones que siguin càrrecs públics electes o de la Direcció Nacional o altres òrgans equivalents de Catalunya en Comú
 • Presentació de 3 avals dels espais de participació de BComú (com a mínim 1 eix, 1 assemblea territorial, 1 comissió tècnica)
 • Informació de les capacitats i perfils dels candidats i candidates: capacitats comunicatives per exercir com a portaveus, gestió econòmica i de recursos humans, coneixements de l’estructura organitzativa i programa de BComú

Comunitat de Barcelona en Comú a Coordinadora 

 • Candidatures individuals i / o per equips de màxim 5 persones. Les candidatures a Comunitat de BComú a Coordinadora no estan obligades a ser paritàries, tanmateix s’haurà de tenir en compte aquest tipus de correcció posterior que s’haurà d’aplicar amb el recompte.

Comitè de Garanties

 • Candidatures individuals i / o per equips de màxim 7 persones, amb paritat de gènere. Les candidatures no poden tenir incloses persones amb altres càrrecs polítics tant de BComú com de Grup Municipal
 • Presentació d’1 aval de qualsevol espai de participació de BComú
 • Antiguitat mínima al cens d’activistes de BComú de 9 mesos

Recollida d’avals

Consulteu el calendari de reunions dels espais de participació de BComú per sol·licitar els avals i el model de document per recollir l’aval, a l’apartat de documentació d’aquesta web.

Per defecte, les candidatures ja disposen de l'aval, i l’espai (eix, assemblea territorial o comissió tècnica) podria retirar-lo. La denegació de l’aval haurà de ser justificada i explicada amb detall, i adoptada per una majoria simple o per consens de les persones assistents a la reunió, segons decideixi prèviament l’espai de participació de l’espai corresponent.
L'aval ha de constar en l'acta de la reunió de l’espai i aquest haurà de notificar-ho al Comitè Electoral. 

Presentació de candidatures

Es poden presentar candidatures del 3 al 18 de desembre; podran presentar-ne les persones que formin part del cens d’activistes de BComú a data de 2 de desembre.

Formulari presentació per les candidatures a Direcció Executiva

Formulari presentació per les candidatures a Comunitat BComú a Coordinadora
 
Formulari presentació per les candidatures a Comitè de Garanties
 

A partir del 20 de desembre quedaran publicades en aquesta pàgina les candidatures que hagin estat proclamades.