Les Corts

Torna al mapa

Les Corts en Comú

La tasca realitzada aquest darrer mandat ha servit perquè la ciutadania hagi descobert que prioritzar lo col·lectiu és treballar en benefici de la totalitat. Necessitem un equip de persones cohesionades que ens assegurin la gestió d'espais amb els quals hem iniciat un treball de confiança i corresponsabilitat que cal continuar, amb grups de joves, feministes, a l'espai públic, la memòria històrica i de participació col·lectiva. Volem un districte amb perspectiva de futur per a totes.

Candidatura de consens de l'Assemblea de Les Corts.