Comitè electoral

Segons estableix l'article 33 del reglament electoral general de BComú, el Comitè Electoral està format per 5 membres titular i 5 membres suplents que figurin inscrites al Cens Electoral. Els membres aprovats per la Coordinadora per a la present convocatòria d'eleccions són les següents:

Membres titulars

  • Olga Aguirre
  • Carol Recio
  • Toni Coll
  • Carmiña González
  • Alberto Cordobés

Membres suplents

  • Cristina Carrera
  • Xavier Fernández
  • Lucía Oliva

Els canals per presentar al·legacions i/o impugnacions al procés electoral és eleccions2019@bcnencomu.cat