Comitè electoral

Segons l'article 33 del reglament electoral general de Barcelona en Comú, els membres aprovats per la Coordinadora per a la present convocatòria d'eleccions són els següents:

Membres titulars

José Antonio Blasco (assemblea de Sants)
Cristina Carrera (assemblea de Gràcia)
Ramon Pinto (assemblea de Sant Andreu)
Laia Bertran (Comissió Internacional)
Joan Busquet (Eix Dret a la informació)

Membres suplents

Sergi Díaz (assemblea de Sant Antoni)
Carmiña González (assemblea de Sarrià - Sant Gervasi)
Elvira Juncosa (assemblea de Sant Andreu)

Canal per presentar al·legacions i/o impugnacions al comitè electoral
eleccions2019ue@bcnencomu.cat