Com funciona l'elecció de conselleres i consellers?

Què és i què fa un/a conseller/a de districte?

Cada districte té un ple format per un/a president/a, un/a regidor/a i els/les consellers/es de districte. Els plens de districte regulen i gestionen les qüestions relacionades amb el districte segons les seves competències. Els consellers/as de districte formen part d'aquest ple. Dit d'una altra manera, és un ajuntament a petita escala per a cadascun dels districtes, però amb menys competències. Qui governa el districte és el/la regidor/a.

La tasca dels consellers/as és primordial en un projecte com Barcelona en Comú, que entén que la ciutadania ha de ser la protagonista de la política públicaEls veïns i les veïnes dels barris són qui millor coneixen els problemes i les solucions, i han d'estar l'epicentre de la vida pública dels districtes. Els consellers i les conselleres són clau per aprofundir en la corresponsabilització en la política pública que planteja Barcelona En Comú.

Un/a conseller/a de districte de Barcelona En Comú té com a tasca principal la relació amb el teixit associatiu i el coneixement del territori. A més a més, ha de procurar obrir les portes de la institució perquè la política del districte sigui plural. També participa en el Consell de districte i en els òrgans de districte que corresponguin i presenta preguntes, propostes o esmenes. Un/a conseller/a de Barcelona En Comú haurà de defensar les mesures del programa de Barcelona En Comú i les postures que responguin a l'interès general als espais del districte als quals ha d'assistir com a conseller/a sempre amb estricta vinculació amb el teixit veïnal i associatiu del territori.

Quants/es consellers/es té Barcelona En Comú a cada districte?

Pots conèixer el nombre de consellers/es resultant de les passades eleccions municipals del 24 de maig en el següent link: http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/05/26/resultats-consellers-districte/

L'equip de consellers/es de Barcelona En Comú per a cada districte el formaran:

- Una persona triada en el procés de primàries de març del 2015 https://barcelonaencomu.cat/es/consellers-districte 

- Una persona consensuada entre el/la regidor/a i els grups de barri de Barcelona En Comú de cada districte.

- Les restants es triaran mitjançant les primàries obertes que es duen a terme al juliol dins la comunitat de Barcelona En Comú - A més, dues persones faran de suplents per si passa qualsevol imprevist al llarg del mandat. 

- Als districtes en què el nombre de consellers/es de Barcelona En Comú sigui 2 (les Corts i Sarrià - Sant Gervasi), les assemblees de districte decidiran si celebrar primàries per triar als consellers/es suplents o si consideren preferible destinar els seus recursos i energies a d'altres processos d'apoderament de la ciutadania.

Quants consellers/es s'escullen entre el 16 i 18 de juliol a cada districte?

Ciutat Vella: 5 consellers/es i 2 suplents

L'Eixample: 3 consellers/es i 2 suplents

Sants-Montjuïc: 4 consellers/es i 2 suplents

Les Corts: 2 suplents (pendent de confirmació)

Sarrià - Sant Gervasi: 2 suplents (pendent de confirmació)

Gràcia: 3 consellers/es i 2 suplents

Horta-Guinardó: 4 consellers/es i 2 suplents

Nou Barris: 6 consellers/es i 2 suplents

Sant Andreu: 5 consellers/es i 2 suplents

Sant Martí: 5 consellers/es i 2 suplents

Qui són els/les candidats/es i com és el procés de primàries?

Trobaràs tota la informació sobre aquest tema a https://barcelonaencomu.cat/ca/eleccions-consellers-i-conselleres-de-dis...

Qui i quan es pot votar?

Del 16 al 18 de juliol es realitzaran les votacions a través de la plataforma de participació digital de Barcelona En Comú i dels punts de votació presencial que s'anunciaran properament. Per poder votar cal haver realitzat la inscripció i validació al registre de Barcelona En Comú https://participa.barcelonaencomu.cat/es. Les persones  que encara no estiguin registrades podran fer-ho directament als punts de votació presencial. Us resoldrem qualsevol dubte sobre el registre a: incidenciesregistre@gmail.com

Com es vota?

1. Cada persona compta amb tants vots com nombre de consellers/es s'hagin de triar, a més de dos vots per als suplents.

2. Cada persona triarà els/les candidats/es que consideri i els dos suplents.

3. Cada persona ha d'emetre tots els vots que li pertoquen perquè es consideri vàlida la votació. Es podrà votar en blanc.

4. El sistema de recompte pondera els vots obtinguts per cada persona i els vots obtinguts per pertànyer a una llista per tal de donar més pes a les llistes consensuades. S'utilitzarà la següent fórmula: vots finals del candidat/a = (vots al candidat /a* 0,8) + (vots a la llista * 0,2) 

5. En els casos en què només es presenta una llista, les primàries serviran per validar-la (Sí - Blanc). Serà necessària una participació mínima del 15% del registre en aquest districte per considerar validada la llista.

6. La llista definitiva de consellers/es triats serà paritària i se seguirà el model "cremallera" que combinarà els resultats ordenats de tots dos sexes (tenint en compte les dues persones ja escollides mitjançant altres processos). En cas que els consellers/es ja definits siguin tots dos homes, i a petició d'una "assemblea de districte", el Comitè Electoral podrà decidir concedir més pes a la presència de dones a llocs de la llista.

Quan es coneixeran els/les consellers/es escollits?

Els resultats de les votacions es publicaran a la web de Barcelona En Comú el 19 de juliol.

Descarrega el reglament