Cens electoral

El cens electoral està format per les persones amb dret a vot i que en aquest cas es correspon a les persones inscrites i validades al Registre de Barcelona en Comú i que tinguin divuit anys complerts. 

Inscripcions i verificacions al Registre de Barcelona en Comú

Del 27 de novembre de 2018 al 12 de març de 2019

  • Inscripcions per internet: https://participa.barcelonaencomu.cat/ca 
  • Verificacions presencials: Local de Barcelona en Comú (carrer Marina, 131-133) de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores. 
  • Haureu de portar documentació que acrediti la identitat i residència a Barcelona (DNI, empadronament, rebut de subministrament, etc.)

Canals de consulta de les dades personals al cens electoral

Del 27 de novembre de 2018 al 12 de març  de 2019 a cens@bcnencomu.cat.
 

Data de tancament del cens electoral: 13 de març de 2019 a les 12 hores.