Direcció Executiva

Candidatures definitives

Guanyem 2023 (equip)

Bcomú ha mostrat la seva fortalesa i ha seguit activa, malgrat les dificultats d’una pandèmia que no ha estat gens fàcil, posant al centre les cures i fent que ens sentíssim part de la comunitat dels comuns. Hem acompanyat l’impuls de diverses iniciatives dels espais, en la creació de nous grups sobre temes que no s’havien treballat fins ara, com els grups d’envelliment i dependència, emergència habitacional o antiracisme. Així com espais de reflexió i trobada d’economia o la nova edició del Fearless Cities.Treballarem per fer una organització més acollidora, generosa, oberta i representativa dels diferents sectors populars, i més capaç de contribuir a consolidar i ampliar les transformacions que Barcelona necessita. Una organització que es nodreixi de les capacitats i idees de tots i totes per tornar a guanyar Barcelona el 2023 ampliant la mirada, l’escolta, amb una aposta decidida pel foment de la diversitat i dedicant els esforços a l’acció política àmpliament participada.

Rep els avals de: Assemblea de Gràcia, Comissió tècnica de comunicació, Eix de cultura, Assemblea de Ciutat Vella, Assemblea de l'Esquerra de l'Eixample, Assemblea d'Horta-Guinardó, Assemblea del Poblenou, Assemblea de Sarrià-Sant Gervasi, Assemblea de Sant Antoni, Assemblea de Sants-Montjuïc, Assemblea de Sant Andreu, Comissió tècnica d'Internacional, Eix Dret a la Informació, Eix Feminismes i LGTBI, EIx Govern Local, Participació i Transparència, Eix Salut, Eix Migracions i Refugi