Comitè de Garanties

Candidatures definitives

Avancem amb Garanties (equip)

Aquesta és una candidatura formada per persones de perfils professionals molt diversos, que assumeix amb il·lusió i moltes ganes de treballar aquest repte de formar part del Comitè de Garanties. Creiem en el respecte, en el diàleg , en la transparència, en la responsabilitat individual com a mitjà de la responsabilitat col·lectiva. Només des de l'empatia i l'escolta efectiva es pot assolir una societat més justa. Aquests valors s'han d'aplicar a tots els àmbits. Hem de cuidar la política perquè només des de la cura garantirem la confiança i el valor de les idees que defensem des dels partits. 
Rep l'aval de Espai de participació: Gràcia en Comú