Eva Balart

Comunicació i premsa
Cap de premsa

 

Dedicació: 100% (40 hores setmanals)
Sou: 1885€ nets en 14 pagues

Torna a l'equip