Candidatures

Proclamació definitiva

El comitè electoral per a l’elecció de consellera de l’Eixample, en no haver-se rebut en el termini establert al·legacions a la proclamació provisional de candidatures, ha procedit a la seva proclamació definitiva a data de 25 de febrer.