Candidatures

Requisits per presentar candidatures

Tenen dret a presentar candidatura totes les persones que formin part del cens d’activistes de BComú a data de 2 de desembre. Els requisits per presentar candidatura a qualsevol dels càrrecs són els següents:

  • Acceptació del Codi Ètic de BComú
  • Informació completa dels candidats i candidates, i motivació de la candidatura

Altres requisits, segons l’òrgan, per presentar la candidatura:

Direcció Executiva

  • Candidatures per equips completes de 8 persones, amb paritat de gènere. Les candidatures no poden tenir incloses més de 2 persones que siguin càrrecs públics electes o de la Direcció Nacional o altres òrgans equivalents de Catalunya en Comú
  • Presentació de 3 avals dels espais de participació de BComú (com a mínim 1 eix, 1 assemblea territorial, 1 comissió tècnica)
  • Informació de les capacitats i perfils dels candidats i candidates: capacitats comunicatives per exercir com a portaveus, gestió econòmica i de recursos humans, coneixements de l’estructura organitzativa i programa de BComú

Comunitat de Barcelona en Comú a Coordinadora 

  • Candidatures individuals i / o per equips de màxim 5 persones. Les candidatures a Comunitat de BComú a Coordinadora no estan obligades a ser paritàries, tanmateix s’haurà de tenir en compte aquest tipus de correcció posterior que s’haurà d’aplicar amb el recompte.

Comitè de Garanties

  • Candidatures individuals i / o per equips de màxim 7 persones, amb paritat de gènere. Les candidatures no poden tenir incloses persones amb altres càrrecs polítics tant de BComú com de Grup Municipal
  • Presentació d’1 aval de qualsevol espai de participació de BComú
  • Antiguitat mínima al cens d’activistes de BComú de 9 mesos

Recollida d’avals

Consulteu el calendari de reunions dels espais de participació de BComú per sol·licitar els avals i el model de document per recollir l’aval, a l’apartat de documentació d’aquesta web.

Per defecte, les candidatures ja disposen de l'aval, i l’espai (eix, assemblea territorial o comissió tècnica) podria retirar-lo. La denegació de l’aval haurà de ser justificada i explicada amb detall, i adoptada per una majoria simple o per consens de les persones assistents a la reunió, segons decideixi prèviament l’espai de participació de l’espai corresponent.
L'aval ha de constar en l'acta de la reunió de l’espai i aquest haurà de notificar-ho al Comitè Electoral. 

Presentació de candidatures

Es poden presentar candidatures del 3 al 18 de desembre; podran presentar-ne les persones que formin part del cens d’activistes de BComú a data de 2 de desembre.

Formulari presentació per les candidatures a Direcció Executiva

Formulari presentació per les candidatures a Comunitat BComú a Coordinadora
 
Formulari presentació per les candidatures a Comitè de Garanties
 

A partir del 20 de desembre quedaran publicades en aquesta pàgina les candidatures que hagin estat proclamades.