Candidatures

Proclamació definitiva

El comitè electoral ha procedit a la validació i proclamació provisional de les candidatures de Direcció Executiva, Comunitat de BComú a la Coordinadora i Comitè de Garanties. El termini per a la subsanació d’errades i presentació d’al·legacions queda establert entre el 21 i 22 de desembre.
La proclamació definitiva de les candidatures tindrà lloc el 23 de desembre.

Direcció Executiva  Comunitat BComú  Comitè de Garanties