Vanessa Maxé Navarro (suplent)

Biografia / Presentació: 

Membre de la Comissió d’Organització de Barcelona en Comú participant en el disseny, desenvolupament i seguiment del funcionament de l’estructura organitzativa prèvia i posterior a les eleccions municipals. Sociòloga especialitzada en planificació i gestió de projectes de millora de les competències professionals, i en els darrers anys ha treballat al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya com a cap de formació. També ha estat investigadora social en el Grup d’Anàlisi d’Acció Col·lectiva i Moviments Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, i ha col·laborant amb altres entitats dedicades a la recerca i l’acció social. Com activista ha participat en diversos col·lectius entre els que destaquen l’Assemblea de veïnes i veïns del Raval i Reflectantes.