Miquel Missé Sánchez

Biografia / Presentació: 

Sociòleg i activista trans. Els meus interessos se centren en la promoció d'una cultura trans plural i crítica així com en la difusió de referents amb experiències de gènere diverses i transformadores. Participo en l'Eix de Feminismes i LGTBI des de la seva creació i actualment n’és un dels co-coordinadors. 
Penso que Barcelona en Comú és una organització política amb un potencial transformador molt rellevant però també amb importants reptes al davant que poden resumir-se en resistir-se a les dinàmiques tòxiques de la política en general, i de la política de partits en concret.  En relació amb això em sembla que és una responsabilitat col·lectiva, de tots i totes les seves activistes, treballar per construir un espai col·lectiu més transparent, democràtic, permeable, plural i sobretot amable. La forma en la qual ens organitzem diu tant o més que les polítiques que fem. I probablement, la Coordinadora és un espai clau per abordar aquests reptes amb entusiasme i amb cura :)