Miquel Borràs

Biografia / Presentació: 

Sóc llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB, especialitat de periodisme. Vaig treballar pel Diari de Barcelona i les revistes Temps, Ajoblanco, Integral i algunes de comarcals. Ara treballo des de fa 20 anys en una cooperativa dedicada a serveis de comunicació per a entitats, especialment gestió de webs i xarxes socials. La meva experiència política va començar a finals dels anys 70 amb els moviments antifranquistes de la transició i les primeres associacions de veïns en els barris de Badalona. Vaig participar en els anys 80 en el moviment de ràdios lliures i diversos moviments ecologistes i antinuclears. He participat en els consells rectors de dues federacions de cooperatives de Catalunya fins que vam aconseguir la fusió i he continuat vinculat a experiències cooperatives com Coop57. 

Motivació: 

He lluitat al costat de militants de tot tipus de partits d'esquerres i en molts tipus de lluites veïnals i sindicals, però no he volgut afiliar-me a cap d'ells fins a l'arribada de Barcelona en Comú i Podem, perquè pensava que en aquestes dues organitzacions les formes d'organitzar-se serien més democràtiques i que els militants comptarien més en les decisions polítiques. Encara ho penso, però cal no despistar-se i esforçar-se perquè això continuï així. Cal recordar contínuament que la força principal d'un partit d'esquerres no està només en els càrrecs ni en les finances sinó sobretot en la seva gent de base.