Marta Duñach Masjuan

Biografia / Presentació: 

Tinc 63, visc a la Vila de Gràcia des de 1974. Estic jubilada. Soc mestra i llicenciada en Pedagogia. Professora de matemàtiques i ciències i directora d'escola pública. He gestionat i coordinat la formació permanent del professorat a la UAB i al Departament d'Educació de la Generalitat, com a Cap de Servei. He treballat durant nou anys al Centre de Recursos Pedagògics de Gràcia i n'he estat directora. Soc una ferma defensora de l'educació pública, laica i gratuita. He estat membre del Consell Escolar Municipal i del de Gràcia.He participat en accions nacionals i internacionals del moviment feminista i he estat membre del Consell Municipal de Dones de Barcelona i del de Gràcia. Participo en l'Assemblea de Gràcia de Barcelona En Comú i pertanyo a l'Agrupació de Gràcia d'ICV.

Motivació: 

Individual

Em sento compromesa amb la lluita per una Gràcia més justa, cohesionada, diversa i sostenible i vull aportar el meu granet de sorra a la consecució d'aquests objectius, posant a disposició del projecte la meva experiència i treball. Ho faig amb esperit de servei, humilitat i empatia, convençuda que el treball en equip, la intel.ligència col.lectiva i la participació ciutadana real i efectiva son les millors eines que tenim a l'abast per dur a terme el programa de Gràcia En Comú.Crec que la democràcia real s'ha de començar a exercir des dels barris, buscant noves formes de treball col.lectiu amb veïns i veïnes, associacions i entitats, facilitant el control de la gestió i l'avaluació. La comunicació fluida i el treball conjunt amb l'Assemblea de Gràcia son per a mi també imprescindibles.

Equip

Ens presentem com a equip al Districte de Gràcia perquè creiem en el treball col·laboratiu i en equip, en el consens i estem disposades a treballar pel bé comú del districte de Gràcia, amb la resta de consellers ja escollits i amb el Regidor. Volem dur a terme el programa aprovat en l'Assemblea de Gràcia En Comú, elaborat de forma participativa a partir d'una diagnosi acurada i seriosa realitzada per membres de la nostra assemblea. Volem desenvolupar-lo durant el mandat, tenint també en compte les prioritats de Barcelona en Comú. Aquest no és un programa tancat sinó en construcció, obert a noves propostes per resoldre necessitats canviants o emergents del veïnatge de Gràcia. La nostra tasca ha d'estar en total sintonia amb l'Assemblea de Gràcia En Comú i amb els grups de treball establerts i els que es puguin establir. Caldrà treballar de forma molt coordinada i consensuada, de manera que els grups de treball i l'assemblea coneguin en tot moment el desenvolupament de l'acció municipal, puguin proposar, opinar, vetar, modificar i avaluar les diferents accions que es plantegin des del grup de consellers i conselleres i el Regidor, en un marc de confiança mútua. La tasca de Barcelona en Comú no te sentit sense la participació real i efectiva del teixit associatiu, de les entitats i del veïnatge. Volem potenciar el diàleg i la col.laboració de les associacions, de les entitats, plataformes, dels processos participatius dels diferents barris i dels veïns i veïnes en la resolució dels problemes que afecten la seva vida. En definitiva: governar obeint.

Procés d'avals i formació d’equips

- Formo part de l'equip compost per els/les següents membres: Àngels Tomás, Clara Furriols, Marta Duñach; Suplent: Margarida García; Suplent: Yusef Quadura Izquierdo.

- He rebut l'aval dels següents espais de BComú: Grup territorial Gràcia en Comú.

-El/la candidat/a forma part de l'equip de consens promogut per l'assemblea de districte.