Manuel Cubero Argente

Biografia / Presentació: 

El meu nom es Manuel Cubero Argente, però tothom en coneix per Cubi. He viscut sempre a Ciutat Meridiana i aquí he desenvolupat gran part del meu activisme social. Casal de Joves, ACME (una radio local que hi va esser activa a la Zona Nord de Nou Barris durant 10 anys) i PUNT 590, una revista de barri que es va publicar durant 3 anys.

He participat al col·lectiu Zapatiste, en grups de treball del 15M (Consulta Popular) i durant els últims anys en la A.VV. de Ciutat Meridiana portant a terme un treball de oganització i comunicació. Hem treballat principalment la problemàtica de l'habitatge i  el dret a l'alimentació. Durant aquest anys la paralització de desnonaments i la ocupació d'un FABLAB per crear un banc d'aliments tenia com objectiu denunciar l'abandoment de la Zona Nord per part de l'Administració i potenciar l'activisme de una població en procés d'exclusió social. La repercusió mediàtica i politica de la nostra activitat va portar a Ciutat Meridiana (Villadesahucio) en referent de la lluita per la vivenda digna i contra la exclusió social.

Des de fa un any participo a Guanyem (Barcelona en Comú) en la comissió de organització. Al principi en la comissió de col·laboradors i després en la comissió de territorial que ha gestionant la creació de nous grups de barri a Barcelona. He participat activament en la creació dels grups de Zona Nord de Nou Barris, i posteriorment el grup de Nou Barris.

Motivació: 

Individual

El treball a l'AVV de Ciutat Meridiana, en la que cercavem generar activisme social a partir de la gestió de les problemàtiques de la vivenda i el dret a l'alimentació i que va implicar donar a conèixer la situació d'exclusió social de la Zona Nord de Nou Barris. Aquesta feina va tenir èxit, però realment va demostrar que l'administració no tenia intenció de cercar cap solució real. L'únic objectiu era que no és parlés de nosaltres, que els pobres no molestessin ni donguessin mala imatge a la seva Marca Barcelona.  Podiem generar repercusió mediàtica, conseguir algunes reivindicacions, però una administració clasista i neolliberal seguiria decidint que ocurria al nostres barris.

Jo mai havia estat a una formació política, ni cap sindicat. Vaig dicidir que ja era el moment. Que la gent de les entitats, de les associacions, en confluencia a partits polítics teniem que entrar a l'administració pels conseguir que el ciutadans de carrer poguin participar en una nova política feta per els mateixos. Que la administració esdivingui una poderosa eina per aconseguir l'enpoderement  dels veïns i veïnes

La meva capacitat per organitzar, d'incentivar la participació, de  gestió es possarà a dispossició de Barcelona en Comú a Nou Barris, zona molt important per a que el projecte de Barcelona en Comú es consolidi com a projecte polític
Aquesta faceta política a nivel de Nou Barris, intentarà incidir especialment sobre la Zona Nord de Nou Barris, on continuaré la meva feina com activista social.

Procés d'avals i formació d'equips

- Formo part de l'equip compost per els/les següents membres: Jennifer Coronado, Esther Flaquer, Juan Medina, Àngels Rabadà, Antoni Tallada, Oriol Compañon (suplent)

- He rebut l'aval dels següents espais de Bcomú: Assemblea de BComú de Nou Barris