Ma Carme Méndez Bota

Biografia / Presentació: 

Barcelona l’any 1960, veïna de la Dreta de l’Eixample. Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballo com a tècnica municipal en gestió  de projectes socials, culturals i de barris  a l’ Ajuntament de Barcelona  . Vinculada als moviments socials i polítics des de molt jove . Afiliada a CCOO  i membre  d’ Esquerra Unida i Alternativa. He estat consellera per la coalició de ICV-EUIA  en el  mandat anterior on des de  la oposició he portat  els barris de la Dreta Eixample , Nova i Antiga Esquerra de l’ Eixample Gent Gran ,  turisme i mobilitat i comerç  defensant les lluites veïnals i dels moviments socials al Ple del Districte de l’ Eixample.Participo activament a l’ assemblea del meu barri  de la Dreta de l’ Eixample en Comú on juntament amb els meus companys i companyes contribuim  i treballament activament  per transformar i millorar les condicions de vida dels veins i veines  del barri com del districte de l’ Eixample.

Motivació: 

Individual

M’il·lusiona incorporar-me a un equip que vol sumar esforços per canviar les coses des de dins l’ajuntament. Crec que ha arribat el moment on des del meu compromís polític amb la ciutadania i des de  la meva feina a la institució puc aportar experiència i coneixement  per millorar i donar impuls al canvi que totes desitgem. Crec que hi ha altra manera de fer les coses ,que crec en la participació ciutadana de forma real i efectiva. Estem vivint  temps excepcionals i arribat l’hora de fer un pas endavant per canviar les coses, recuperar les institucions i posar-les al servei de la ciutadania. Participo en el projecte de Barcelona En Comú amb la il·lusió que genera la suma de tantes lluites que s’ajunten per fer una ciutat  justa,  solidaria , social, compromesa amb el medi ambient i sobretot amb  les persones  d’aquesta ciutat.  Des del meu compromís polític  vull fer política per que no vull que me la facin .

Les principals línies politiques que proposo :

  • Garantir els drets bàsics a tots els veïns i veïnes del que ho necessitem tenint especial cura  dels infants i la gent gran molt nombrosa en tot el districte i lluitant contra les desigualtats socials impulsant programes de prevenció , acció comunitària i  d’intervenció social.

  • Fer uns barris mes amables i mes humans on les persones independentment del sexe , l’edat, els orígens i la capacitat puguin tenir la igualtat d’oportunitats i on tinguin assegurat el dret a l’educació , a la salut ,  una qualitat de vida  digna.

  • Defensar la democràcia ,   garantir el dret a la participació dels veïns i veïnes  de les decisions que s’han de prendre al districte i al barri.

A nivell de barris les actuacions politiques prioritàries son :

  • Millorar la mobilitat i mes transport públic , la qualitat mediambiental , la sostenibilitat del turisme , la recuperació i la millorar de l’espai públic , la promoció del comerç de proximitat i la ocupació de qualitat i la recuperació dels interiors d’illa .

  • Cal  incrementar les places escolares publiques  incorporar las demandes de la coordinadora d’ AMPAS del districte. Millorar la mobilitat dels entorns de la Sagrada Família , regulació del flux del turisme i recuperació del Niza com a equipament públic.

  • Recuperar  l’ equipament de Transformadors i la  Casa Groga per l’ us que decideixi el barri a partir d’un procés participatiu

  • Fer un pla d’equipaments públics i l’adquisició de sol a la Dreta de l’ Eixample .  Pacificació del’ eix del carrer Girona  i  reducció del transit.

  • Implementar els equipaments a Germanetes  i  desenvolupament del compromís de la Model 

  • Posar en marxa l’ equipament de l’ ONCE  de Calabria

  • Implementar eixos verds i la pacificació de la zona de l’ entorn del Mercat de Sant Antoni . Promoure el comerç de proximitat .

Equip

La Candidatura a la qual pertanyo ha sorgit d’un procés participatiu dels diferents barris del districte de l’Eixample. Cada barri ha proposat dos candidats (un home i una dona) i sobre aquesta base s’ha arribat a una proposta majoritària amb voluntat de consens. Aquesta candidatura presenta una persona de cada barri a l’excepció dels barris de l’Antiga i Nova Esquerra de l’Eixample que ja queden representats respectivament per Francesc Magrinyà i Agustí Colom. Per tant, la candidatura presenta candidats de Sagrada Família (Jordi Matas); Sant Antoni (Eulàlia Corbella) Carme Méndez (Dreta de l’Eixample) i Javier Dabbah (Fort Pienc).

Els perfils dels candidats conformen una candidatura complementària i integrada amb una diversitat de perfils (Biòleg, Història de l’Art, Ciències de la Informació, Història, Teatre). Tots ells presenten una llarga trajectòria de participació en els respectius barris en la que es combinen dues generacions: Una amb una major experiència (Carme )ha estat Consellera de Districte). Una de més jove que ofereix una llarga trajectòria de participació en entitats (Jordi, Eulàlia, Javier i Alexandra). Per altra banda els diferents perfils es complementen per a les diferents comissions sectorials de treball: Gent Gran i Comerç: Carme Mendez; Joventut: Jordi Matas; Cultura i Drets Civils Cooperació i Immigració: Eulàlia Corbella. Tant la motivació com les línies polítiques expressades per cadascun dels candidat conflueixen en una proposta de participació ciutadana real per a transformar i millorar les condicions de vida del districte.

Procés d'avals i formació d'equips

- Formo part de l'equip compost per els/les següents membres: Eulalia Corbella, Jordi Matas, Carme Méndez. Suplents: Javier Dabbah, Alexandra Camps

- He rebut l'aval dels següents espais de Bcomú: Assemblea barri de la Dreta Eixample en Comú