Lorena Domínguez i Liébana

Biografia / Presentació: 

Sóc la Lorena Domínguez, tinc 34 anys i he estat sempre vinculada al Districte de Sant Martí, vaig néixer al Besòs, créixer a Sant Martí i ara visc i treballo a Poblenou.
Actualment, participo en l'Assemblea de Poblenou i confio en Barcelona en Comú com a espai per millorar la ciutat i vetllar per les necessitats del seu veïnat.
 

Motivació: 

Sóc politòloga, mediadora i feminista. Vull posar Sant Martí al servei de les seves veïnes i veïns.
Vull potenciar la feminització de la política a partir de 3 grans eixos: garantir la transversalitat de gènere en les polítiques del districte, motivar i potenciar la participació de les entitats de dones, i treballar conjuntament amb entitats, serveis municipals i la ciutadania en el seu conjunt per la prevenció de la violència vers les dones i l'atenció de qui l'hagi patit. 

Presentada com a candidata Suplent. 
Compromís amb el Codi Ètic de BComú: SÍ
Compromís d'adquirir les competències com conseller/a: SÍ