Lluís Dupré

Biografia / Presentació: 

Nascut a Barcelona, a finals dels anys seixanta començo a implicar-me en els incipients moviments de barri i en la lluita antifranquista. Posteriorment participo en la comissió gestora de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample fins aconseguir la seva legalització i en la qual segueixo participant durant molts anys, com a Secretari, Vocal d’Urbanisme i després com a conseller de districte pel PSUC en els primers ajuntaments democràtics.
He treballat sempre a l’empresa privada, dedicant-me al comerç internacional i posteriorment com autònom, a la gestió i comercialització de serveis informàtics i actualment amb jubilació activa.

Amb l’arribada del 15-M torno a implicar-me, participant en l'assemblea del barri d’Horta i a la xarxa lliure de comunicacions Guifinet, participant en el grup de Guanyem i posteriorment a Barcelona en Comú, que crec que és la millor opció per a una transformació de la societat.