Juan Medina Rodríguez

Biografia / Presentació: 

Nascut fora de Catalunya, arribo a districte de Nou Barris amb 17 anys a finals de 1977. Des de llavors estic vinculat a la vida associativa i política del districte. He participat al moviment veïnal , cultural i de solidaritat . Sóc llicenciat en Ciències de la Informació (UAB) i Diplomat d’Educació Infantil (Blanquerna). Treballo com a educador a les escoles bressol municipals. També sóc delegat sindical. Actualment visc i treballo al districte, i participo – a més a més de BComú – a l’Assemblea del Procés Constituent, a EUiA , a un projecte comunitari intercultural i a la Coordinadora d’agents educatius de la Zona Nord. Sóc membre del Consell Escolar del Districte.  

Motivació: 

Individual

Sempre he lluitat per millorar la vida de las persones i l’entorn on vivim. I ho he fet des dels interessos de les classes populars i una visió global de la política. Estic convençut que només la complicitat dels moviments socials i les esquerres polítiques ens pot permetre canviar les coses. Ara tenim una gran responsabilitat per gestionar i transformar la ciutat complint el programa que hem presentat a la ciutadania.   

Equip

Des del treball en equip, penso que puc aportar un bon coneixement del moviment associa-tiu del districte, experiència associativa i política, capacitat de treball en equip i coneixe-ment de l’Administració local.

Procés d'avals i formació d'equips

- He rebut l'aval dels següents espais de Bcomú: Assemblea de BComú de Nou Barris i Procés Constituent Nou Barris

- Formo part de l'equip compost per els/les següents membres: Jennifer Coronado, Manuel Cubero, Esther Flaquer, Juan Medina, Àngels Rabadà, Antoni Tallada, Oriol Companyon i Mònica Palet.