Jordi Matas Vilà

Biografia / Presentació: 

Sóc veí de la Sagrada Família vinculat al seu teixit associatiu, com a participant, membre o impulsor de l’AE Antoni Gaudí, l’Esportiu Claror, l’AVV de la Sagrada Família, la Festassa, mobilitzacions veïnals, Aturem la Guerra, l’Ateneu Popular de l’Eixample, VGs, 15-M, ADSE, Espai 210 o Pau Sempre. He combinat des del 1997 la meva feina remunerada vinculada a l’educació en el lleure i la biologia amb l’activitat i l’organització del teixit sociopolític de la nostra ciutat des del barri. També des d’organitzacions polítiques com L’Aurora o EUiA amb tasques de gestió, organització i dinamització. Durant els últims anys he desenvolupat tasques de dinamització de projectes, comunicació planificació estratègica, gestió d’equips i organització d’esdeveniments i activitats a Pau Sempre i la Fundació Socialisme Sense Fronteres.

Motivació: 

Individual

Durant aquest any de vida de BComú m’he trobat molt a gust amb la il·lusió bolcada per tothom i les ganes de treballar plegades. És aquest impuls i l’ànim de molta gent el que em porta a presentar-me com a conseller del districte de l’Eixample dins d’aquesta candidatura majoritària amb voluntat de consens.

Sóc ferm defensor d’una BComú que s’ha de consolidar i desenvolupar de manera oberta, transparent i propers tant a la ciutadania com al teixit associatiu i social dels nostres barris. Hem de ser impulsors de la força socials que ens permeti tirar endavant l’ambiciós programa que ens hem proposat.

Penso que puc aportar a la tasca de conseller la meva experiència com a activista, coordinant equips, mediant i plantejant proposta estratègica. En estret vincle amb les assemblees de BComú, traslladant les seves propostes i ampliant així la nostra base social a peu de carrer.

Equip

La Candidatura a la qual pertanyo ha sorgit d’un procés participatiu dels diferents barris del districte de l’Eixample. Cada barri ha proposat dos candidats (un home i una dona) i sobre aquesta base s’ha arribat a una proposta majoritària amb voluntat de consens. Aquesta candidatura presenta una persona de cada barri a l’excepció dels barris de l’Antiga i Nova Esquerra de l’Eixample que ja queden representats respectivament per Francesc Magrinyà i Agustí Colom. Per tant, la candidatura presenta candidats de Sagrada Família (Jordi Matas); Sant Antoni (Eulàlia Corbella); Carmen Mèndez (Dreta de l’Eixample) i Javier Dabbah (Fort Pienc).

Els perfils dels candidats conformen una candidatura complementària i integrada amb una diversitat de perfils (Biòleg, Història de l’Art, Ciències de la Informació, Història, Teatre). Tots ells presenten una llarga trajectòria de participació en els respectius barris en la que es combinen dues generacions: Una amb una major experiència (Carmen Mendez ha estat Consellera de Districte). Una de més jove que ofereix una llarga trajectòria de participació en entitats (Jordi, Eulàlia, Javier i Alexandra). Per altra banda els diferents perfils es complementen per a les diferents comissions sectorials de treball: Gent Gran i Comerç: Carmen Mendez; Joventut: Jordi Matas; Cultura i Drets Civils Cooperació i Immigració: Eulàlia Corbella. Tant la motivació com les línies polítiques expressades per cadascun dels candidat conflueixen en una proposta de participació ciutadana real per a transformar i millorar les condicions de vida del districte.

He rebut l'aval dels següents espais de Bcomú. El meu grup de barri de la Sagrada Família i al plenari de districte de l’Eixample.

Procés d'avals i formació d'equips

- Formo part de l'equip compost per els/les següents membres. Eulàlia Corbella, Jordi Matas, Carme Méndez, Javier Dabbah i Àlex Camps.

- He rebut l'aval dels següents espais de Bcomú. El meu grup de barri de la Sagrada Família i al plenari de districte de l’Eixample.