Jordi Martín López

Biografia / Presentació: 

Valencià i veí del districte de Sant Martí. Durant més de 15 anys he sigut autònom i emprenedor en el món tecnològic.
Actiu en política des del 15M amb el principal objectiu de treballar perquè la ciutadania tingui major incidència en les decisions polítiques. He participat des de l’inici a Bcomú a l’assemblea de Sant Martí i més tard a l’Eix d’Esports i a la Coordinadora; també com a conseller de districte i coordinador de consellers. Puc aportar la visió global i el coneixement que he adquirit participant a diversos espais de Bcomú i de la institució durant aquests anys, assumint, en concret, la responsabilitat per l’àrea d’organització.