Jordi Martín López

Biografia / Presentació: 

Després de 4 anys al districte, mantinc les mateixes motivacions de l'inici. Vam entrar a les institucions per manar obeint, posar la gent al centre, coproduint amb la ciutadania les politiques públiques; fent-ho així hem tirat endavant centenars de projectes als barris. La proximitat, la participació i la transparència han sigut les eines i ara caldrà reforçar-les per arribar a més gent. El treball amb les assemblees serà essencial per assolir els objectius del bé comú.

Presentat com a candidat Titular. 
Compromís amb el Codi Ètic de BComú: SÍ
Compromís d'adquirir les competències com conseller/a: SÍ