Joan Manel del Llano

Biografia / Presentació: 

Els darrers quatre anys com a conseller de districte m’han servit per aprendre en profunditat com funciona la maquinària de l’Ajuntament, adquirir nous coneixements d’àmbits molt diversos i tenir una visió global i detallada de la realitat del districte. La responsabilitat que tinc de donar continuïtat a aquest bagatge junt amb diferents projectes encetats encara no finalitzats i les propostes de futur són la meva motivació a l’hora de presentar la meva candidatura.
 

Motivació: 

Per millorar el districte, penso que hi ha molt camp per recórrer també quant a salut i treball de les cures, economia social i solidària, innovació i coneixement, convivència i civisme, i suport a les entitats del territori, etc. Tot aquest gran volum de feina és clar que s’ha de dur a terme amb diàleg constant amb totes les parts implicades (equip tècnic del Districte, teixit social i veïnal, grups polítics...), i això sempre és estimulant i font de noves experiències i coneixements.

Presentat com a candidat Titular.
Compromís amb el Codi Ètic de BComú: SÍ
Compromís d'adquirir les competències com conseller/a: SÍ