Gala Pin

Biografia / Presentació: 

Regidora de Participació i del districte de Ciutat Vella. Aquests quatre anys ha centrat els esforços en deixar de tractar el centre de la ciutat com un aparador i posar els veïns i les veïnes al centre de les polítiques públiques. Nascuda a València el 1981, és veïna de Barcelona des del 2003. Ha treballat en el tercer sector, en la producció d'esdeveniments i en la comunicació digital. Ha contribuït durant anys als moviments pel dret a l’habitatge, com la PAH, i el dret a la ciutat. 

Motivació: 

“Nosotros nacimos en los barrios que os sobraban”. Fem política per transformar la realitat i la volem transformar perquè allò que més ens enganxa a la vida és la gent. Perquè creiem en la justícia social. Perquè estem enamorades de la vida. Fem municipalisme perquè estimem els nostres barris. Cada cop més estic convençuda que la política transformadora és aquella que actua sobre allò que podem tocar amb les nostres mans i els nostres cossos. Sense renunciar a lluitar contra un capitalisme salvatge que genera desigualtats i injustícies insuportables. Proximitat i amplitud de mires van de la mà. “Por un mundo en el que quepan todos los mundos”.

Avals: Eix de Patrimoni i Ciutat i Assemblea de Ciutat Vella
Compromís amb el Codi d’Ètica Política de BComú: SÍ