Fina Lorente Valderrama

Biografia / Presentació: 

Vaig néixer a Aragó l’any 1963 i fa més de quaranta que estic arrelada a Catalunya. Em vaig llicenciar en Filologia Hispànica, però, per la meva orientació professional posterior, vaig estudiar també un màster en Gestió Pública. He treballat en diversos àmbits, dels quals destaco el de salut i el d’ensenyament.  Em dedico des de fa més de 26 anys a la gestió en la Universitat Pompeu Fabra. Em defineixo com una persona que creu fermament en els serveis públics de qualitat, com a veritables indicadors d’una societat democràtica.  A Barcelona En Comú formo part de l’Assemblea de Sant Antoni.