Eva Alfama

Biografia / Presentació: 

He viscut a Ciutat Vella diversos anys de la meva vida, tant al Raval com a Casc Antic, i actualment des de fa un any he tornat a viure al Raval.  Sóc llicenciada en Ciència Política, i he realitzat un postgrau en Participació ciutadana i desenvolupament sostenible i un màster en psicologia social. Actualment estic treballant en una tesi doctoral sobre la implementació de la transversalitat de gènere a les administracions públiques. Vaig iniciar-me en l'activisme a través del moviment del deute extern i de les mobilitzacions antiglobalització de principis de la dècada del 2000, participant en concret en les campanyes contra el Banc Mundial i contra l'Europa del capital. Posteriorment he estat vinculada a diverses iniciatives feministes i també veïnals. He participat a Barcelona en comú des dels inicis a l'estiu de 2014. En particular vaig contribuir a crear l'eix de gènere i diversitat i he estat participant-hi des d'aleshores, col·laborant activament en l'elaboració del programa i la redacció de propostes i argumentaris. També vaig formar part de la llista electoral de Barcelona en comú representant a l'eix. 

Motivació: 

Individual

Per la meva trajectòria laboral, conec bé les polítiques públiques i estic acostumada a analitzar problemes, recollir les visions de persones i entitats diverses, buscar recursos i dades i processar ràpidament aquesta informació per a poder ajudar a prendre decisions. En aquest sentit, crec que puc donar suport a la regidora a encarar els molts reptes i problemes que hi ha a Ciutat Vella i a crear una connexió entre el territori i el Districte, recollint les inquietuds del barri i acompanyant la seva traducció a propostes d'intervenció.

Per altra banda, puc aportar també l'experiència de molts anys de mirar la realitat tenint en compte les desigualtats entre les persones. A banda de la perspectiva feminista que és part integral de la meva forma de veure el món, també conec la realitat i problemàtiques de la gent gran, de l'exclusió social, i de la discapacitat, entre d'altres qüestions, el que pot ser molt útil en un context tant complex i amb tantes necessitats socials com Ciutat Vella. La situació de les dones grans i de les dones migrants al barri, la problemàtica de la prostitució, o la convivència veïnal amb el turisme i altres dinàmiques de ciutat, per posar només alguns exemples, són qüestions que requereixen que s'abordin amb cura i tenint en compte les diferents veus i sensibilitats.

Equip

En comú per Ciutat Vella.

Ens presentem a conselleres i consellers de ciutat vella per contribuir en la nova etapa política que s’ha obert a Barcelona. Creiem que tenim una oportunitat única per repensar i transformar el model de ciutat. El districte de Ciutat Vella, històricament precaritzat, ha patit els últims anys, empès pel turisme massiu, una forta pèrdua de població local i de qualitat de vida. Com a veïnes i veïns que coneixem directament la realitat del barri creiem que podem aportar molt a totes les polítiques que ha de dur a terme Barcelona en comú.

Ciutat Vella és un districte amb una extensa xarxa associativa amb la que volem reforçar els vincles a partir del treball quotidià i generant accions en comú. Ens comprometem a reforçar els espais de participació ciutadana, repensant els canals de participació institucionals i crear-ne de nous per aconseguir que un major nombre de persones tinguin veu i capacitat de decisió a l’hora de resoldre els problemes del districte. Tenim reptes claus com el nou pla d’usos i volem fer-ho mitjançant processos de participació informats i vinculants. Creiem que la intel·ligència col·lectiva és una palanca molt poderosa de transformació social que requereix sempre del govern de veïnes i veïns.

Volem lluitar contra l’exclusió social i política garantint els drets bàsics de la gent migrada, la gent gran, les persones dependents, la infantesa, el jovent, les dones i les persones LGTBI. Volem un districte que situï la cura de la vida en el centre de la política, amb un espai públic recuperat pels veïnes i veïns, més habitatge social i espais culturals i equipaments.

 

Procés d'avals i formació d'equips

- Formo part de l'equip “En Comú per Ciutat Vella” compost per els/les següents membres. Eva Alfama, Santi Ibarra, Natlia Martínez, Albert Sancho, Llum Ventura, Ferran Caymel (suplent) i Vicente Hernández (suplent)

- He rebut l'aval dels següents espais de Bcomú. Assemblea Ciutat Vella i eix de gènere i diversitat sexual