Eduard Corbella Cervelló

Biografia / Presentació: 

Llicenciat en Història de l’Art, graduat en Il·lustració i cursant el Màster en ‘Estudis de dones, gènere i ciutadania’. He treballat en l’àmbit de la comunicació i la cultura. Vaig néixer al barri de Sant Antoni on sempre he participat del seu teixit associatiu.

Motivació: 

Em mou la voluntat de formar part d’un equip que posi en el centre l’apoderament de la ciutadania, apostant per la coresponsabilització d’aquesta en la construcció col·lectiva dels barris.

- He rebut l'aval dels següents espais: Comisión de Logística i Financiamiento de Barcelona en Comú i Grupo de barrio de Sant Antoni en Comú