Eduard Corbella

Biografia / Presentació: 

Vaig implicar-me en la construcció de Barcelona En Comú el 2014, primer des de la Comissió de Logística i l’assemblea de barri de Sant Antoni i més tard col·laborant puntualment amb l’Eix de Feminismes i LGTBI. El 2015 vaig entrar a formar part de l’equip de consellers/es del Districte de l’Eixample, fet que m’ha permès treballar sobretot des d’un dels nostres pilars: la importància dels territoris en la construcció i la implementació de polítiques. El que em motiva a presentar-me en aquesta candidatura és la visió compartida de treballar per l’enfortiment de l’organització que tenim totes les persones que la conformem, i a la qual puc aportar aquesta mirada territorial per empènyer en el procés de descentralització i transversalitatzació que volem continuar impulsant.